Ліцензійна угода на перегляд (використання, придбання) фотографічних Творів

1. Преамбула

Шановні Користувачі!
Перед переглядом (використанням, придбанням) фотографічних Творів, будь ласка, ознайомтеся з даною Ліцензійною угодою.
Дана Ліцензійна угода регулює відносини між Фотобанком і фізичною особою (надалі Користувач), який бажає користуватися послугами, що надаються на сайті fotkiplus.com (надалі – Сайт) компанією ТОВ «ФОТКИПЛЮС», надалі по тексту – Компанія.
Вхід на сайт шляхом вводу Вашого персонального коду доступу означає прийняття Вами умов цієї Ліцензійної угоди в повному обсязі.
Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач надає свою згоду не виходити за межі умов даної Ліцензійної угоди ТОВ «ФОТКИПЛЮС». Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами Ліцензійної угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус і права Користувача, а також Вам забороняється використовувати Сайт, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті, та будь-які послуги, що надаються у рамках Сайту.
Умови Ліцензійної угоди поширюються на всіх користувачів Сайту - як на користувачів, що не зареєстровані і не мають персонального коду доступу (паролю) до фотографічних Творів, так і на користувачів, що мають персональний код доступу (пароль) до фотографічних Творів.
Користувач не має права використовувати Сайт і не може прийняти умови Ліцензійної угоди, якщо він не досяг встановленого Законом віку, коли він має право укладати такі угоди.
Дана Ліцензійна угода регулюється нормами Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів 1886 року, Цивільним кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», а також іншими чинними нормативно-правовими актами України.

2. Терміни що використовуються відповідно до:


2.1. Фотографічний Твір – об’єкт авторського права.
2.2. Автор - фізична особа, яка своєю творчою працею створила Фотографічний Твір;
2.3. Фотобанк – створена на сайті fotkiplus.com, база фотографічних Творів, що розміщуються безпосередньо фотографом та/або адміністрацією Сайту для перегляду (використання, придбання) фізичними особами.
2.4. Фотограф – автор, творчою працею якої створено фотографічний Твір.
2.5. Фізична особа (Користувач) – особа, яка надала право Фотографу при створенні фотографічного Твору розмістити такий фотографічний Твір у Фотобанку для його подальшого перегляду (використання, придбання), що підтверджується наданням цій особі особистого коду доступу до зазначених фотографічних Творів.
2.6. Примірник фотографічного Твору – відтворений (роздрукований) на замовлення Користувача фотографічний Твір.
2.7. Придбання фотографічного Твору – отримання Користувачем за плату примірник фотографічного Твору
2.8. Використання Твору – надання Автором фотографічного Твору права на його використання в письмовому вигляді.

3. Перегляд (використання, придбання) фотографічних Творів


3.1.Отримання Вами персонального коду доступу до фотографічних Творів від Фотографа, що проводив фотозйомку Вас або членів Вашої родини, є підтвердженням того, що Ви надали Фотографу право на розміщення створеного фотографічного Твору із зображенням Вас або членів Вашої родини на нашому Сайті для перегляду його Вами або членами Вашої родини або іншими третіми особами, яким Ви розкрили таємницю секретного коду (доступу) до таких фотографічних Творів.
При цьому, Фотограф не має права на подальше використання зазначеного вище фотографічного Твору, якщо інше не закріплено в окремих письмових угодах між Вами і Фотографом.

3.2. Фотографічні Твори, доступ до яких обмежений спеціальним кодом (паролем), доступні для перегляду обмеженому колу осіб, яким відомий такий пароль (Ви, члени Вашої родини, треті особи, яким Ви розкрили таємницю персонального коду, Автор)
3.3.Всі фотографічні Твори, що розміщені на нашому сайті є об’єктами авторського права та охороняються чинним законодавством України.
3.4.Будь-яке використання фотографічних Творів, розміщених на сайті, можливе тільки після письмової згоди на це Автора фотографічного Твору або Фотобанку шляхом підписання окремих Договорів.
3.5.Використання фотографічних Творів без згоди Автора або Фотобанку є незаконним і створені екземпляри будуть контрафактними. Крім того, незаконне використання фотографічних Творів тягне за собою цивільно-правову, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
3.6.Придбати (в роздрукованому вигляді, електронному або іншому вигляді) фотографічні Твори, що розміщені на сайті, можливо після оплати такої послуги шляхом замовлення або звернувшись до Автора таких Творів та/або до адміністрації нашого сайту.

4. Права та обов’язки Користувача


4.1. Користувач здійснює вибір фотографічного Твору, спосіб його використання або висловлює бажання його придбання та здійснює замовлення шляхом замовлення або звернувшись до Автора таких Творів та/або до адміністрації нашого сайту.
4.2. Право на використання фотографічного Твору та/або придбання (в роздрукованому вигляді, електронному або іншому вигляді) примірнику фотографічного Твору надається Користувачеві з моменту оплати вартості прав та/або придбання примірника фотографічного Твору.
4.3. Користувач не має права змінювати, перероблювати фотографічні Твори або будь-яким іншим способом впливати на їх форму або зміст (включаючи кадрування, кольорокорекцію), якщо інше не зазначено окремою угодою між Користувачем та Автором фотографічного Твору або Фотобанком.
4.4. Будь-яка передача ЗМІ, іншому Користувачеві Фотобанку або третій особі фотографічних Творів заборонена без отримання попередньої згоди Автора або Фотобанку та виплати за надання прав використання відповідної винагороди.
4.5. При використанні фотографічного Твору у ЗМІ, Користувач зобов’язаний дотримуватися особистих немайнових прав Автора фотографічного Твору зазначенням під фотографічним Твором наступної інформації:
© ПІБ Автора, та (рік створення фотографічного Твору)

4.6. Користувач зобов’язаний використовувати отримані права на фотографічні Твори з дотриманням всіх особистих немайнових прав авторів, що визначені у Бернській конвенції про охорону літературних і художніх творів, Цивільному кодексі України, Законі України «Про авторське право і суміжні права», зокрема:
  • зазначення належним чином імені автора на фотографічному Творі і його примірниках і за будь-якого публічного використання фотографічного Твору, якщо це практично можливо;
  • захищати фотографічні Твори від будь-якого спотворення чи іншого зазіхання, здатного завдати шкоди честі та гідності Автора.

Забороняється використовувати фотографічні Твори:
  • В якості основи для логотипу або знаку для товарів та послуг (надається окремий дозвіл)
  • Поширювати в мережі Інтернет або на дисках в якості шпалер для робочого столу персональних комп’ютерів, комунікаторів, телефонів, інших пристроїв (надається окремий дозвіл)
  • В порнографічних цілях
  • В матеріалах, що можуть нанести шкоду честі та гідності фотографа або зображеної на фотографії особи
  • З порушенням прав людини, власності та публічності
  • В цілях, що суперечать чинному законодавству України

5. Видалення фотографічних Творів з Фотобанку


5.1. Якщо Ви вважаєте, що на сайті присутня інформація, що порушує Ваші права, повідомте будь-ласка про це адміністрації сайту і надайте інформацію, яка підтверджує дане порушення прав, або, якщо Ви проти того щоб фотографічні Твори із зображенням Вас або членів Вашої родини були розміщені на нашому сайті, Вам необхідно звернутися до Автора таких фотографічних Творів або до адміністрації сайту.
5.2. У випадку, якщо Користувач надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, мита й оплату адвокатських послуг).

6. Відповідальність Сторін


6.1. Користувач компенсує в повному обсязі всі збитки Автору та/або Фотобанку, обумовлені пред’явленням до Автора та/або Фотобанка претензій з боку авторів або будь-яких третіх осіб матеріалів, пов’язаних з порушенням Користувачем умов використання фотографічних Творів, переданих за іншими Ліцензійними угодами відповідно до даної угоди.
6.2. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.